Daku Junnai Nigori

Niigata 500ml. Nigori.

    $44.00